Die Olielamp

Jeugblad van die VGK

Die doel van Die Olielamp is om God die Vader, Seun en Heilige Gees en sy wil al beter te leer verstaan. Verder om God se koninkryk (in die kerk, samelewing en skepping) op te bou, spesifiek onder die jeug van die VGKSA. ’n Instrument te wees om die geloof (wat betref die kennis, vertroue en toewyding aan God) van die jeug van die VGKSA te bevorder. Asook die gemeenskap van heiliges te bevorder onder die jeug (as deel van die groter gemeenskap van heiliges in SA) en ’n spreekbuis te wees waar deur die jeug kan kommunikeer.

Nuutste inhoud

Lees gerus ons nuutste artikels:

Ontmoet ons span!

Hierdie mense sorg dat daar elke kwartaal ‘n olielamp kan verskyn vir julle om van te geniet.

Jonatan Boon

Redakteur

Jaco van der Meer

Subredakteur

Arno Pouwels

Subredakteur

Carla Luijk

Subredaktrise

Cornelia Postma

Subredaktrise

Annemarie Snijder

Administrasie

Zelien Zweers

Illustrasies & Uitleg

Hannelie Ros

Bemarking & Webtuiste

Henriëtte Loots

Taalversorging

Mariëtte Hordijk

Lid

Martha de Winter

Lid

Lid

Riana de Mooij

Lid

Marco van Renssen

Lid

Alex van der Westhuizen

Lid

Kontak ons gerus!