Die Olielamp

Jeugblad van die VGK

Die doel van Die Olielamp is om God die Vader, Seun en Heilige Gees en sy wil al beter te leer verstaan. Verder om God se koninkryk (in die kerk, samelewing en skepping) op te bou, spesifiek onder die jeug van die VGKSA. ’n Instrument te wees om die geloof (wat betref die kennis, vertroue en toewyding aan God) van die jeug van die VGKSA te bevorder. Asook die gemeenskap van heiliges te bevorder onder die jeug (as deel van die groter gemeenskap van heiliges in SA) en ’n spreekbuis te wees waar deur die jeug kan kommunikeer.

Ontmoet ons span!

Hanno Moes

Redakteur

Jaco van der Meer

Subredakteur

Arco Klapwijk

Subredakteur

Taal en Inhoud

Riana Antonides

Subredaktrise

Annemarie Snijder

Administrasie – Pretoria

Emily Snyman

Administrasie – Kaapstad

Hannelie Ros

Webtuiste

Phillize De Jong

Uitleg & Kopiereg

Iwan De Jong

Lid

Martha de Winter

Lid

Kontak ons gerus!