Meer oor ons

Die Olielamp is ‘n blaadjie wat uitgegee word deur die jeug van die VGKSA (Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika), en is primêr gemik op die jeug.

Die doel van Die Olielamp is om God die Vader, Seun en Heilige Gees en sy wil al beter te leer verstaan. Verder om God se koninkryk (in die kerk, samelewing en skepping) op te bou, spesifiek onder die jeug van die VGKSA. ’n Instrument
te wees om die geloof (wat betref die kennis, vertroue en toewyding aan God) van die jeug van die VGKSA te bevorder. Asook die gemeenskap van heiliges te bevorder onder die jeug (as deel van die groter gemeenskap van heiliges in
SA) en ’n spreekbuis te wees waar deur die jeug kan kommunikeer.

Ons grondslag staan in die Woord van God as onfeilbare riglyn vir ons hele lewe voor die Here, en daarom ook vir al die werk wat gedoen word t.o.v. Die Olielamp. Ons erken die drie belydenisgeskrifte (Nederlandse Geloofsbelydenis,
Heidelbergse Kategismus en Dordtse leerreëls) as samevatting van die gereformeerde geloofsleer soos wat God dit in sy Woord bekend maak.

Ons het as visie om die leser te bemoedig om ’n God-gerigte lewe te lei. Daarby hou ons by ons missie om die Drie-enige God te eer. Die Olielamp verskaf riglyne vanuit God se Woord en versterk sodoende die leser om God deel te maak
van alle aspekte van hul lewe. Ons doel is om te verseker dat daar kwaliteit leesstof vir die jeug en ander belangstellendes beskikbaar is, en verskaf elkeen die geleentheid om hulle opinies te lug en om hulle talente in God se Koninkryk
te gebruik. So bevorder ons ook kommunikasie tussen die Vrye Gereformeerde kerke in Suid Afrika.

Alhoewel Die Olielamp in die eerste plek geskryf word vir die jeug van die VGKSA, lees ook baie ouer persone dit. Baie van die artikels is ewe relevant vir oud en jonk. Ons is ook nie net eksklusief tot die VGKSA nie, maar wil graag
deel met almal vir wie die Bybel hul riglyn is. Hierin speel hierdie webtuiste ’n groot rol. Ons wil u graag nooi om op die webtuiste bietjie rond te kyk, ’n paar artikels te lees en van ons ander hulpbronne gebruik te maak. Dit
sal baie gaaf wees as u vir ons ’n reaksie los.

Ontmoet ons span

Hanno Moes - Redakteur
Arco Klapwijk - Subredakteur, Inhoud
Phillize de Jong - Subredaktrise, Bemarking
Iwan de Jong - Webtuiste
Imaney Janse van Rensburg - Lid, Kaapstad
Jané Agema - Lid, Bemarking
Emily Snyman - Lid, Bemarking
Lise-Carien Breyl - Lid, Bemarking
Marise Kampman - Taalversorging

Lekker rondkyk en lees!
Die Redaksiespan

Vind ons op Sosiale Netwerke: Instagram | Facebook