Hulpbronne

Hier is nuttige hulpbronne, spesifiek vir die skryf van ‘n olielamp artikel, of vir verdere bybelstudie.

1. Christian Study Library

The aim of RSC is to provide scripturally sound material to those who want to study the Word of God but do not have the resources to do so. We are especially active in Africa and Asia.

Please look around and see who we are and what we do. In everything, we are unworthy servants who have only done our duty (Luke 17:10). The Lord is doing wonderful things. To Him all the glory, now and forever!

Hierdie projek is deur Ds Jopie vd Linden, ‘n predikant uit die VGKSA, gestig. Dit bevat skrifgetroue studiemateriaal uit alle hoeke van die aarde en maak dit beskikbaar vir enigeiemand wat dit benodig.

2. VGKSA

“Die VGKSA wil ‘n Christelike kerk wees. Ons begeer om in alles te lewe ooreenkomstig die Heilige Skrif wat ons as die onfeilbare Woord van God aanvaar.

Ons hoop dat hierdie ‘n middel mag wees vir die vestiging en verstewiging van kontak met kerke, sowel as individuele Christene. Sodat hulle volkome een kan wees… (Johannes 17:23)”

Die VGK kerke is natuurlik waaruit die olielamp afkomstig is. Die webtuiste bevat ook ou preke uit die kerke wat as goeie bronne kan dien.

3. Third Millenium ministries

“Our mission is to prepare Christian leaders to lead a transformation of the world into God’s Kingdom by providing biblical education, for the world, for free.

Our top priority is to spread the will of God to every corner of the earth through the gospel of Christ. So, Third Millennium Ministries is preparing an in-depth biblical education for Christian leaders around the world in their languages, for their lands, and absolutely free.

Our mission is being fulfilled at this very moment. DVD, online streaming, radio, satellite, TV broadcast, smartphone apps, USB flash drives, SD cards — we do it all.”

Third Millenium ministries is baie soortgelyk aan die Reformational Study Centre, in die sin dat hulle mense wil toerus met die suiwer woord van God. Hulle publikasies kom uit ‘n protestantse en gereformeerde agtergrond, en hulle het ‘n groot verskeidenheid nuttige hulpbronne.

4 Matthew Henry Commentary

Matthew Henry was a noncomformist minister and author. He was born in Wales, but spent most of his time in England. He is known for the six-volume biblical commentary Exposition of the Old and New Testaments. His commentaries are critical, explanatory and interpratory and deals with the scripture as it is presented. The prime intention is for explanation, practical and devotional purposes. (verwerk)

Matthew Henry het ‘n kommentaar op die hele Bybel geskryf, vers vir vers, vanuit ‘n protestantse oogpunt. Dis baie leersaam en nuttig om ‘n teks goed te verstaan.

5. Ligonier

“Ligonier Ministries exists to proclaim, teach, and defend the holiness of God in all its fullness to as many people as possible. To that end, Ligonier’s outreach today is manifold and worldwide. Having been founded by Dr. R.C. Sproul in 1971, Ligonier’s teaching fellowship consists of theologians, pastors, and scholars who teach through Renewing Your Mind broadcasts, the Reformation Study Bible, Tabletalk magazine, books through the Reformation Trust Publishing division, and hundreds of teaching series. The ministry also offers an undergraduate degree program through Reformation Bible College.”

Ligonier is ook ‘n gereformeerde hulpbron, waarvan meeste artikels en bronne gratis aangebied word. Dit is gefokus op die gereformeerde leer, en is ‘n groot organisasie wat mense oplei en aanspoor tot die regte leer.

6. Creation Ministries

Motto: Proclaiming the truth and authority of the Bible

Vision: To see the Lord Jesus Christ honoured as Creator and Saviour of the world

Mission: To support the effective proclamation of the Gospel by providing credible answers that affirm the reliability of the Bible, in particular its Genesis history

Creation Ministries se fokuspunt is Christelike Apologetiek teenoor evolusionisme. Daar is duisende artikels beskikbaar, wat grotendeels handel oor die wetenskap uit ‘n skeppings-perspektief, maar ook artikels wat handel oor belangrike Christelike vrae en onderwerpe.

7. Desiring God

Most people in the world have no experience of deep and abiding joy. Even though it is something we all desperately long for, the assurance that true happiness can be known — fully and forever — is a hope that billions of people live every day without.  Desiring God is on a mission to change that. We aim to help people everywhere embrace a profound truth that changes everything about life and eternity: You were created for something greater than yourself.  You were made to know glory — God’s glory. And the deepest longings of the human heart can be fully satisfied by pursuing that glory.  Declaring it to the world is why we exist. (verwerk)

Desiring God is ‘n pragtige bron vir toepaslike artikels op mens se daaglikse lewe. Hulle bevorder ‘n passievolle lewe vir Christus. Dis net belangrik om te onthou dat, alhoewel dit calvinisties is, is dit ook baptisties.

8. The Gospel Coalition

In a world that is noisier than ever, with so many opinionated voices and dubious ideas vying for our attention, where do we find truth? Whose voice do we trust?

The Gospel Coalition believes the answer to both questions is Jesus Christ, and we exist to help people navigate the dizzying, deafening noise by hearing more clearly his voice, “the words of eternal life” (John 6:68) that are the only source of ballast and whose death provides the only source of true transformation in our unsteady, sin-sick world.

The Gospel Coalition is ook ‘n gereformeerde webtuiste met artikels oor ‘n groot verskeidenheid onderwerpe, met spesifieke fokus op hedendaagse uitdagings. Hierdie hulpbron is egter ook baptisties, wat in gedagte gehou moet word, maar dit maak nie hul calvinistiese sienins ongeldig nie.

9. Adam Ford

“A curiously Christian webcomic”

Hierdie is nie soseer ‘n bron as ‘n manier om ‘n bietjie pret te he terwyl jy bybelstudie doen nie. Die webtuiste publiseer comics oor ‘n gereformeerde leer, en goeie punte in verdediging daarvan. Dit het ten doel om sekere punte op ‘n kort en kragtige manier aan te spreek, en lewer sterk satiriese kommentaar teenoor sekere hedendaagsie sienings.