Simboliek, genade en 'n verlore volk - Hosea

Die profeet Hosea was 'n belangrike figuur in die Ou Testament. Die boek van Hosea bevat nie net profetiese openbarings nie, dit vertel ook van 'n persoonlike verhaal wat 'n kragtige boodskap van die vergifnis, genade en die liefde van God dra.

Simboliek, genade en 'n verlore volk - Hosea
Photo by Craig Vodnik / Unsplash

Geskryf deur Kirsten de Beer, VGK Kaapstad

Die profeet Hosea was 'n belangrike figuur in die Ou Testament. Die boek van Hosea bevat nie net profetiese openbarings nie, dit vertel ook van 'n persoonlike verhaal wat 'n kragtige boodskap van die vergifnis, genade en die liefde van God dra.

Hosea se bediening het begin in 'n onstuimige tydperk van die Israelitiese geskiedenis, ongeveer in die 8ste eeu vC. Tydens daardie tyd was die koninkryk van Israel verdeel en verswak deur politieke konflik en afgodery. Om ʼn prentjie te skets: binne een jaar het die volk verwissel tussen drie konings, as gevolg van moord en oorlog.

Hosea het geleef en geprofeteer in die noordelike koninkryk van Israel en het 'n boodskap van waarskuwing en vermaning aan die mense van Israel gebring. Sy profetiese bediening het nie net uit woorde van veroordeling bestaan nie, maar ook uit 'n lewende demonstrasie van die verhouding tussen God en die mense van Israel.

God het aan Hosea opdrag gegee om met 'n vrou met die naam Gomer te trou, ʼn kultiese prostituut. Hierdie huwelik en Gomer se ontrouheid, was simbolies van die ontrouheid van die Israelitiese volk teenoor God.

Die verhaal van Hosea en Gomer se huwelik is 'n aangrypende en dramatiese een. Gomer was herhaaldelik ontrou aan Hosea en het hoereer en afgodery beoefen. Maar selfs in die aangesig van hierdie ontrouheid het Hosea 'n onvoorwaardelike liefde vir haar behou, wat 'n simbool van God se liefde vir die ontroue Israel was.

Hierdie deel van Hosea se lewe het 'n magtige beeld van God se geduld, genade en bereidwilligheid om sy volk terug te neem selfs na hul rebellie. Net soos Hosea vir Gomer vergewe het vir haar ontrouheid, bied God ook vergifnis vir die sonde van die mensdom deur Jesus Christus. Christus se kruisiging en opstanding bied 'n weg vir mense om vergifnis en verlossing te ontvang, ongeag hulle verlede of sonde.

Hosea se kinders is ook gebruik as 'n simboliese beeld van Israel se verhouding met God. Gomer het drie seuns gebaar met die name Jisreël, Lo-Rugáma en Lo-Ammi. Jisreël beteken “God saai”. Dit verwys na die oordeel wat oor die huis van koning Jehu gekom het, en dit dui ook op die oordeel wat oor die mense van Israel sou kom as gevolg van hulle afvalligheid en sonde. Lo-Rugáma beteken "nie-geliefde" of "geen genade.” Dit simboliseer God se verklaring dat Hy nie meer barmhartigheid en genade teenoor Israel sou toon nie. Lo-Ammi beteken "nie my volk nie." Dit dra die boodskap dat God die verhouding tussen Homself en Israel verbreek het, en dat Hy nie meer hulle God en Vader sal wees nie.
Deur hierdie name aan sy kinders te gee, het Hosea 'n simboliese beeld geskep van die verhouding tussen God en Israel.

Die boek Hosea bevat ook 'n reeks profetiese boodskappe wat die skynheiligheid van Israel aan die kaak stel. Hosea het die volk gewaarsku teen die gevolge van hulle afgodery en ongehoorsaamheid teenoor God. Hy het ook 'n boodskap van hoop aangebied, waarin hy voorspel het dat, alhoewel God streng sou straf, daar uiteindelik 'n tyd van herstel en vergifnis sou kom.
In 'n wêreld waarin mense dikwels verval in sonde en ontrouheid, bied die verhaal van Hosea 'n aangrypende herinnering aan die onvoorwaardelike liefde van God. Dit herinner ons daaraan dat selfs in ons swakheid en rebellie, God se liefde en genade nog steeds beskikbaar is vir diegene wat Hom soek. Hosea herinner ons ook van die transformerende aard van God se liefde. Die verbondsvolk van God was ontrou en het gedwaal. Net so kan die kerk van vandag ontrou raak en dwaal, maar God jaag Sy kerk na en Sy liefde verander haar om mooier te wees vir Sy verheerliking.

Kortom, die boek Hosea dien as 'n afbeelding van die Christelike geloof se kernbeginsels van liefde, genade, vergifnis en die herstel van die verhouding tussen God en die mens deur Jesus Christus.

Bronne:
https://enterthebible.org/courses/hosea/lessons/background-of-hosea
https://www.apostolicfaith.org/daybreak-and-discovery/the-message-of-hosea
https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195393361/obo-9780195393361-0248.xml#:~:text=The collection of prophetic proclamations,and poverty of his day
https://gracestillamazes.blog/2019/01/12/hosea-and-his-children-hosea-14-9/#:~:text=So three children were born,communicate judgment to God's people.
https://www.crossway.org/articles/the-gospel-in-hosea/

Olielamp links: Instagram | Facebook | Skryf vir ons! | Meer oor die Olielamp