Die Nuwe Jerusalem

Watter betekenis het die Nuwe Jerusalem vir jou? Daar word dikwels geskryf en gepraat van Jerusalem en die Nuwe Jerusalem deur die Ou en Nuwe Testament. Hierdie stad het baie betekenis gehad vir die Israeliete

Die Nuwe Jerusalem
Photo by Davide Cantelli / Unsplash

Geskryf deur Nanette de Jong, VGK Pretoria-Maranata

“En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel.” (Openbaring 21 : 2)

Watter betekenis het die Nuwe Jerusalem vir jou? Daar word dikwels geskryf en gepraat van Jerusalem en die Nuwe Jerusalem deur die Ou en Nuwe Testament. Hierdie stad het baie betekenis gehad vir die Israeliete in die Ou Testamentiese dae en so is die Nuwe Jerusalem ook baie belangrik en iets waarna ons baie kan uitsien.

Jerusalem in die Ou Testament

Ons weet redelik baie van Jerusalem in die Ou Testament af. Daar vind ons die troon van Dawid en die belofte van die ewige Koning, die Seun van Dawid wat tot in ewigheid op die troon sal sit. Daar vind ons ook die tempel waar God te midde van sy volk woon. En daar vergader Hy ook sy kinders saam.

Jerusalem as Bruid van Christus

In Openbaring 21 vind ons ‘n paar illustrasies wat Johannes vir ons gee oor die Nuwe Jerusalem. Die eerste is waar Jerusalem, wat uit die hemel neerdaal, as die Bruid van Christus voorgestel word. En die Bruid van Christus is sy kerk. Die kerk is dieselfde kerk nog steeds deur al die eeue, maar is nuut in terme van haar volkome herstel en dat sy geheilig sal word in volmaaktheid en heerlikheid. Die Bruid is hemelse werk wat Christus vandag al vanuit die hemel bou. Hy sal sy Bruid beskerm teen gevare soos ‘n vurige muur rondom sy volk.

Jerusalem as die ewige Paradys

Die tweede illustrasie wat ons vind in die Bybel is waar die Nuwe Jerusalem voorgestel word as die ewige Paradys binne die stad, binne die mure waar God se troon staan met die rivier van die lewe wat daaruit vloei en die boom van die lewe wat ook daar groei. Die troon van God staan in die middel van die stad. Die troon van Dawid en die troon van God het een geword in Christus en nou sit die Seun van Dawid aan die regterhand van God. Uit die troon vloei die rivier van die lewe – van Hom af kom alle seeninge en so stort Hy ook sy Heilige Gees uit oor die Kerk met Pinkster, nou word die belofte heeltemaal vervul in die nuwe Jerusalem. Verder aan met die rivier vind ons die boom van die lewe net soos in die Paradys. Die boom dra 12 keer ‘n jaar vrug. Hierdie is die getal van volheid vir die kerk. Die vrugte sal wees tot genesing vir alle nasies in Jerusalem en daarbuite, want buite die kerk is geen verlossing nie (nie dat die kerk ons red nie!). Hierdie rivier en bome is ‘n vervulling van wat Esegiel geprofeteer het wanneer hy in Esegiel 47 profeteer oor die water van die lewe wat vloei uit die tempel en aan beide kante bome sal hê wat vrugte dra.

Eerste vs laaste Paradys

Die eerste voorstelling van die Paradys was in Genesis. Nou die tweede voorstelling in Openbaring. Dis nie ‘n herstel van die een in Genesis nie, maar die Paradys in Genesis was slegs ‘n skadu van die ewige Paradys wat kom. Tog is daar vooruitgang van die eerste Paradys na die ewige Paradys : die tuin word nou ‘n hele stad, die riviere stroom nie meer uit die aarde nie, maar nou stroom dit uit die troon van God uit, en waar daar een boom van die lewe was is daar nou baie bome. In die Paradys in Genesis was die fokuspunt van God se skepping die mens as beeld van God gewees, in Openbaring is die fokus op die Nuwe Jerusalem en die Tabernakel van God te midde van sy volk.

Jerusalem se fisiese beskrywing

In Openbaring 21 vanaf vers 9 vind ons ‘n baie fisiese beskrywing van die nuwe Jerusalem – dis ‘n stad met ‘n hoë en groot muur om die stad as ‘n stad te kenmerk. Dis duidelik afgebaken as ‘n woonplek vir die mense en dit bied veiligheid vir die mense. Die Here sal ‘n vurige muur rondom sy volk wees en sy heerlikheid sal daar binne-in wees (Sagaria 2:5). Die stad het 12 poorte en by die poorte 12 engele. Dink aan die gerubs in die Paradys – die engele hier het dieselfde funksie : om te keer dat die sonde inkom maar tog word die poorte wyd oopgehou sondat ‘n hele stroom mense deur die poorte kan inkom. Op die poorte is name geskryf – die van die 12 stamme van Israel. Die poorte is so gerangskik, 3 poorte in elke windrigting – aan die ooste, noorde, suide en westekant. Hierdie is omdat die inwoners van hierdie die stad uit alle windrigtings vergader word. Inwoners van alle volke, nasies en tale. Dan die 12 fondamente met die name van die 12 apostels van die Lam daarop geskrywe. Die 12 stamme(OT) en 12 apostels(NT) gaan diensbaar wees in die stad – dit wys die eenheid tussen die NT en OT. Die apostoliese leer is ook die fondament onder die vergadering van die NT kerk.

Die stad word gemeet met ‘n goue meetroede wat dui dat die uitkoms betroubaar sal wees (goud) en sodat dit inpas by die heerlikheid van die stad. Die engel by Johannes het dit gemeet en die uitkoms is ‘n baie groot kubus – ja daar is genoeg plek vir al die inwoners. Net soos die stad was die allerheiligste ook ‘n kubus – dit dui God se aanwesigheid in sy volheid aan. Kyk na die goud in die allerheiligste teenoor al die goud in die stad. Die stad is dus ‘n ongelooflike groot vergroting van die allerheiligste waar vroeer slegs die hoëpriester in mog kom – nou so groot dat dit God se permanente woonplek by sy volk geword het.

Die stad is vol van die heerlikheid van God wat weerkaats – die fondamente van die apostels, die verkondiging van die evangelie straal God se heerlikheid en al sy skoonheid en skittering uit. Die inwoners sal lewe in daardie heerlikheid van God en vandag deur die Gees van die verhoogde Christus mag ons God se heerlikheid weerkaats in die wêreld.

Bronnelys

https://theseed.info/sermon.php?id=968
https://theseed.info/sermon.php?id=967
https://theseed.info/sermon.php?id=783
https://theseed.info/sermon.php?id=969
https://studyandobey.com/wpcontent/uploads/woocommerce_uploads/2022/06/Revelation-Study-and-Obey.pdf
https://www.vgk.org.za/preke/24564
https://www.vgk.org.za/preke/23469

Olielamp links: Instagram | Facebook | Skryf vir ons! | Meer oor die Olielamp