Nuus: 3500+ Dood in die Midde-Ooste – Wat gebeur nou regtig? ‘n Christelike perspektief

Die feesdag van Shemini Atzeret op 7 Oktober 2023 was toe nie so feestelik nie. Hierdie Joodse feesdag is onderbreek deur Hamas, ‘n terroristegroep, wat ‘n aanval op Israel geloods het. Honde is geskiet, mense vermoor, vrouens verkrag en baba’s is onthoof.

Nuus:  3500+ Dood in die Midde-Ooste – Wat gebeur nou regtig? ‘n Christelike perspektief

Geskryf deur Arco Klapwijk, VGK Maranata

Die feesdag van Shemini Atzeret op 7 Oktober 2023 was toe nie so feestelik nie. Hierdie Joodse feesdag is onderbreek deur Hamas, ‘n terroristegroep, wat ‘n aanval op Israel geloods het. Honde is geskiet, mense vermoor, vrouens verkrag en baba’s is onthoof. Meer as 1300 Jode het hul lewens verloor, en die naskok gaan katastrofies wees... dit is oorlog. Hezbollah het nou ook ‘n aanval op Israel vanuit die noorde geloods en Iran is ook reg vir oorlog... oorlog is ‘n ding waar niemand wen nie. Hoe het ons in hierdie situasie beland?

Palestina – of Kanaän - is die area wat aan Abraham gegee is as plek om sy nageslag te vestig. ‘n Paar honderd jaar later vertrek die volk Israel, sy afstammelinge, vanaf Egipte na Kanaän – die beloofde land. Ons ken hierdie stuk geskiedenis vanuit die Bybel. Ook weet ons van die ballingskap en die terugkeer – nog konflik van volke met die Jode. In buite-Bybelse bronne lees ons ook baie oor die inter-Testamentêre era en die konflik van Jode onder mekaar en dan natuurlik nog met die Griekse en Romeinse owerhede. In 70 n.C. is Jerusalem en die tempel deur die Romeine verwoes. Die oorblywende Jode het vervolgens oor die wêreld heen versprei.

Islam het in 610 begin. Waar kom hul belangstelling in Israel vandaan? Wel Mohammed was ‘n afstammeling van Ismael, die seun van Abraham. Dus, sien Islam die land van Kanaän, die land Israel, as hul eie erfporsie. Daarom is daar belangstelling van beide die Jode en Islam in hierdie area.

Deur die eeue was daar verskillende argumente oor wie die land mag kry. Die area was ‘n Britse kolonie, en die Britte wou die Jode vergoed na die TWO en hulle hul land gee. In 1947 het Britse Mandaat probeer om die area in Arabiese (Islam) en Joodse state te verdeel. Die Arabiere het gevoel dat hulle te na gekom is en op 14 Mei 1948 breek daar die eerste oorlog tussen die Jode (Israel) en die Arabiere (Islam) uit, wat Israel toe in 1949 gewen het. 750 000 Arabiere het gevlug en die area is in 3 dele verdeel: Israel, Gasa Strook en Westerse Bank. Spanning tussen Israel en die Arabiese lande het verhoog, en in 1967 breek die 6-dag oorlog uit waar Israel teen Egipte en Sirië gereageer het en beheer oor al 3 dele en meer gekry het. Daar was verder nog oor en weer konflik, maar uiteindelik is daar vrede gesluit in 1979.

1. Credit: SkyNews (https://news.sky.com/story/israel-hamas-war-the-latest-conflict-in-maps-12980904)

Dit was egter van korte duur, want in 1987 het die Palestyne in opstand gekom. Konflik en tydelike vredesverdrae het gevolg. Hamas het in 2006 die verkiesing gewen en beheer gekry oor die Gasa-strook. Hamas is ‘n militante groep Moslems. Konflik bly voortduur met verskeie aanvalle oor die jare. In die latere 2010’s het Israel voordeel gekry uit ander lande en baie verdrae is gesluit. Die Palestyne was ongelukkig en het in opstand gekom wat nog teenreaksie van Israel uitgelok het. Uiteindelik is daar weer vrede gemaak in 2021.

Soos vroeër genoem het Hamas Israel onverwags binnegeval en daar is nog terroristegroepe en Iran wat Israel dreig. Teen die tyd wat ek hierdie artikel geskryf het (Donderdag 12 Oktober), het Israel die Gasa-strook met 6 000 bomme gebombardeer – ongeveer 1600 mense het gesterf. Israel dreig om Hamas totaal te vernietig. Amerika kies Israel se kant en ander mense soos Pakistan en Iran kies Hamas se kant. Wat maak ons? Waar staan ons in hierdie saak?

Ons is geneig om saam met Israel te staan, die Jode is immers nader aan Christendom as Islam. Hamas tree wreedaardig op en dit wat hulle doen, laat mens walg. As Christene moet ons versigtig wees om kant te kies. Hierdie moord en doodslag lei tot niks. Waarom is dit daar? Want elkeen soek hul eie koninkryk.

Uit die Joodse geskiedenis, en wat Christus in die Evangelies leer, is dit duidelik dat die Jode die konsep van die Messiaanse ryk verkeerd verstaan. Hulle glo dat hulle deur hul wettisisme en tradisies moreel reg is, en dat hulle dus vooruitgang moet ervaar. Hulle soek weer die Dawidiese ryk terug. Christus is nie die Messias wat hulle soek nie, en daarom fokus hulle so erg op hierdie stuk grond. Hulle vertrou op hul eie mag en krag en soek hul eie koninkryk. Net so soek die Islam hul eie land, eie koninkryk en volg hul eie wette en wreedaardige oorlogswette. Geeneen van hierdie twee groepe volg die regte benadering nie. Hulle soek hul eie mag en eer - hul eie koninkryke – in plaas van Christus.

Ons moet bid vir ons naaste in die Midde-Ooste – bid vir vrede. Hierdie groepe moet die lig sien en besef dat Christus die koning is en dat Hy regeer. Die terreur van die militante groepe moet nie ondersteun word nie. Geen mag of krag kan hulle – of onsself – van die sonde en die dood verlos nie. Dit is duidelik: die een aksie lei tot die volgende reaksie en alles lei tot moord en doodslag. Dit is ‘n gejaag na wind – Christus is die enigste oplossing.

Cover Photo Credit: https://abcnews.go.com/International/wireStory/live-updates-day-5-latest-israel-palestinian-war-103883496

Olielamp links: Instagram | Facebook | Skryf vir ons! | Meer oor die Olielamp