Die rol van die man en vrou in die gesin

In die wêreld waarin ons leef is die idee van ‘n gesin gebroke. Daar bestaan ‘n klomp variasies en moontlikhede van hoe ‘n gesin saamgestel word. Kinders moet dikwels in twee verskillende huise grootword vanweë geskeide ouers.

Die rol van die man en vrou in die gesin
Photo by Sandy Millar / Unsplash

Geskryf deur Hanna Klapwijk, VGK Bellville

In die wêreld waarin ons leef is die idee van ‘n gesin gebroke. Daar bestaan ‘n klomp variasies en moontlikhede van hoe ‘n gesin saamgestel word. Kinders moet dikwels in twee verskillende huise grootword vanweë geskeide ouers. Twee pa’s of ma’s word ook nie meer as vreemd beskou in die wêreld daar buite nie. Dan sien ons ook gesinne waarin ouers meer skade aanrig as om goed te doen – bewustelik of nie. Dikwels sien kinders meer haat tussen ouers as liefde.

Ons sien gesinne wat uitmekaar val vanweë die gevolge van die sonde. Wat ek hiermee bedoel is dat wanneer ‘n ouer (of kind) sterf, word die struktuur van die gesin gebreek. Dit bring groot swaarkry en seer, en nie almal kan aanvaar en verder loop in die lewe nie en die gesin word uitmekaar geskeur.

In die meeste gevalle is hierdie gebrokenheid ‘n kenmerk van ‘n lewe sonder Christus.

In Genesis 2 lees ons van die skepping van die man wat gevolg word deur die skepping van sy vrou. Eers word die man geskape, dan die vrou. Duidelik is die vrou as pasmaat vir die man gemaak. Soos Lonette de Vries (Kongres 2022) so mooi verduidelik het: God het ‘n spesifieke orde ingestel wat reg deur die geskiedenis in stand gehou word. Ons kan die piramiede gebruik om dit te illustreer: aan die bo-punt is die man. In die vlak onder hom, is die vrou en onder haar is die kinders. Ons kan hierdie beeld gebruik in verskillende ruimtes – soos bv. Christus en sy kerk, om net een te noem.

Die Here wys ons baie duidelik hoe Hy die gesin saamgestel het. Hy het spesifieke take vir die man en vrou saam, maar ook onderskeidelik gegee.

As ons kyk na die rol van die man in sy gesin, sien ons dat hy die hoof van sy gesin is (Efesiërs 5:23). Dis ‘n groot taak – hy vat verantwoordelikheid vir die mense onder sy sorg. Hy gee leiding, raad en onderrig, nie net oor die praktiese lewe nie, maar die lewe as Christene. ‘n Pa is ‘n rolmodel – vir sy seuns, maar ook sy dogters. Vir sy seuns is hy ‘n voorbeeld van ‘n goeie (of slegte) eggenoot en pa. Vir sy dogters skep hy ‘n beeld van dit waarvoor sy soek (of nie soek nie) in ‘n man. Ek glo die swaarste las van ‘n pa is die wete dat hy ‘n beeld moet wees van ons Hemelse Vader – volmaak en sonder gebrek, iets wat hy nooit sal kan wees nie. Kinders se beeld van hulle Hemelse Vader word gegrond op die kennis van hul aardse vader. Die wonderlike wete wat ons het, is dat God, deur sy Heilige Gees, die wysheid skenk om kinders groot te maak.

Die rol van die ma is uitdagend, en tog so mooi. Die liefde van ‘n ma hardloop baie diep in haar menswees. Dis immers hoe sy geskape is – om kinders in die wêreld te bring en groot te maak. Tog is dié taak vol smarte: “…met smart sal jy kinders in die wêreld bring.” – Gen. 3:16b. en die lewe daarna is vol bekommernis en angs oor haar kinders. Maar tog kry die vrou die mooi taak van ma-wees. Om kinders van God groot te maak is ‘n verantwoordelikheid van groot erns. ‘n Ma moet die kennis van God reg oordra aan haar kinders en hulle, saam met haar man, lei op die regte pad.

Die man en vrou in die gesin moet as ‘n span werk. Soos Ds. Bijzet skryf: Ongelyk, maar nie ongelykwaardig nie. Hulle taak is om saam kinders in die weë van Here op te voed en te lei. Hulle vervul die rol in die beeld van Christus en sy Kerk. Hulle leef in liefde, nie net tydelike aardse liefde nie, maar die liefde van Christus. Hulle stel saam ‘n voorbeeld van die huwelik, wat God ingestel het, vir hulle kinders. Die indruk wat hulle maak, bly by hulle kinders.

Die rol van die man en vrou in die gesin is ‘n pragtige instelling van God. Hy gee die geskenk van ‘n gesin en aan die mense daarin, hul eie rolle. Ons mag dit as ‘n voorreg beskou wanneer God jou kies om een van die rolle te vervul.

Hierdie artikel vorm deel van die Gesinslewe-reeks wat oor die volgende paar weke gaan strek. Teken gratis aan om die artikels deur epos te ontvang!

Olielamp links: Instagram | Facebook | Skryf vir ons! | Meer oor die Olielamp