Die Sangoma en Voorvaders in Suid-Afrika - ‘n eerstehandse perspektief

In ons samelewing is die verering van voorvaders en die raadpleging van ‘sangomas’ nog nie iets van die verlede nie. Veral op die sendingsveld is dit ‘n struikelblok wat nog lewendig is vir vele mense.

Die Sangoma en Voorvaders in Suid-Afrika - ‘n eerstehandse perspektief

Geskryf deur Theophilus Mnisi, Free Reformed Church, Nellmapius

In ons samelewing is die verering van voorvaders en die raadpleging van ‘sangomas’ nog nie iets van die verlede nie. Veral op die sendingsveld is dit ‘n struikelblok wat nog voor vele mense staan.

Die verering van voorvaders is ‘n godsdiens waarby baie mense betrokke raak. Dit gebeur wanneer iemand sy oorlede geliefdes aanbid en vir hulle vra vir leiding in verskeie sake, soos byvoorbeeld hoe om te trou of watter kos hy spesifiek moet eet. Om geliefdes te vereer vind nie net buite die kerk plaas nie, maar ongelukkig ook in ons eie kerke. Dit is al lankal so en raak mettertyd erger. Baie van die mense gee geskenke aan die oorlede voorvader, sodat hy dit kan aanvaar en hulle lewens kan lei.

Die tweede godsdiens wat baie sterk teenwoordig is onder ons susterkerke, sangomas (ook bekend as toordokters). Sangomas glo in ander gode. Hulle glo veral in bose geeste. Daar is ‘n paar mense van ons kerke wat hulle besoek, maar daar is ook ander mense ook buite die gemeentes wat op sangomas vertrou. Wanneer ‘n man of vrou byvoorbeeld siek is, gaan hy/sy nie na God toe en bid daaroor nie, Nee, hulle gaan na die sangomas. Hulle glo dat die sangomas hulle sal gesond maak, nie God nie.

Wanneer mense in ons gemeente hierin wil glo, d.w.s. hul voorvaders wil vereer of hul vertoue op sangomas sit, kan ons dit glad nie toelaat nie. Dit is verkeerd om na beide die kerk en die sangomas te gaan. Jy moet óf God kies en by Hom bly, óf dwaas wees en jou voorvaders of sangomas vereer. Ons kan maklik sulke dubbele godsdienste in ons gemeente raaksien, soos wanneer iemand ‘n bokvel om hulle arm aantrek. Dan weet ons dat dit van sangomas af kom.

Baie mense word as gevolg hiervan afgesny van die kerk, omdat hulle glo dat jy nog in die Here en ander gode kan glo. Dit is die leuen wat die duiwel vir sangomas vertel. Ons verloor baie lidmate in ons kerk en dit is dus nog steeds ‘n baie groot probleem. Ons moet aanhou bid dat God ons kan help om sy Woord vir ander te preek om nog mense in ons gemeente kan kry.

Ons sien dat hierdie twee verkeerde godsdienste albei geskenke vir hulle gode bring. Die mense wat hierdie gode vereer, gee geskenke soos borde vol geld. In ruil daarvoor gee die sangomas goed soos bokvel-armbande of bene om aan te trek, sodat jy die bose geeste kan vind. Baie keer motiveer hulle jou ook om meer as een godsdiens aan te leer en te beoefen. Hulle sê jy kan die God waarin ons as Christene glo, en vele meer, gelyktydig dien.

Maar het julle al gedink wat God die Vader se geskenk vir ons is?

Die Here het Christus vir ons gegee, sodat Hy vir ons sondes kon sterf, dat ons in Hom kan glo en die ewige lewe mag hê. Verder gee God vir ons Sy geskenk van ‘n nuwe gees, vrede, wysheid en die vrug van die Gees. Hierdie geskenk moet ons kan uitleef in ‘n sondige wêreld en teenoor almal daarin. Deel hierdie geskenk met almal wat dit nodig het. Deel hierdie geskenk met sangomas, die mense wat hulle voorvaders vereer en almal wat geestelik verlore is. Jy kan nie, soos die duiwel sê, in alles glo nie. Jy kan nie meer as een godsdiens bywoon, soos President Ramaphosa, nie. Hy is in 1971 verkies as die hoof van die Student Christian Movement by sy hoërskool in Venda.

God vra dat ons in Hom moet glo. Ons moet die vrug van die Gees uitleef in die wêreld. Ons moet aanhou bid dat God die mense wat geestelik verlore is, se harte sal verander en al die mense wat van ons kerk afgedwaal het, weer terug sal bring. Ons bid dat die Heilige Gees in hulle harte sal werk wanneer ons vir hulle die Woord van God wys. Ons glo dat die hele Skrif deur die Heilige Gees geïnspireer is. Dus, glo, bid en onthou dat die Here die enigste een is wat jou red en jou gesond kan maak as jy siek is, nie sangomas of jou voorvaders nie. Net God alleen.

Olielamp links: Instagram | Facebook | Skryf vir ons! | Meer oor die Olielamp