Ons nuwe redakteur!

Ek is Jonatan Boon en ’n lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria-Maranata. Op die oomblik studeer ek BA Tale by die Universiteit van Pretoria en hoop om later teologie te gaan studeer. Lees, sport en politiek is van my gunsteling stokperdjies en ek hou van pizza, pannekoek en krokette. Mattheüs 28:20 is ’n Bybelvers wat my na aan die hart lê.

Vanaf begin 2020 is ek die redakteur van Die Olielamp. Dit beteken dat ek aan die hoof staan van ’n redaksiespan vol met wonderlike mense. Hierdie is ’n klomp mense wat tyd opoffer om ander te dien deur middel van ’n blaadjie. Hier deur wil hulle mede-gelowiges help met hul geloofslewe. Dit is vir my groot voorreg om leiding hieraan te gee en wil dit daarom op ’n dienende wyse doen. Verder besef ek ook dat ek in ‘n lyn staan van ’n klomp uitnemende Die Olielamp-redakteurs. Om hierdie rede is dit vir my belangrik dat Die Olielamp sy uitkyk op die jeug van die VGKSA behou met ook ’n oog vir ander belangstellendes. Verder is die gereformeerde identiteit van die blaadjiie van groot belang vir my. Mag die HERE daarvoor sorg dat ek in staat sal wees om hierdie taak te verrig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *