Lewensheiliging

Jan van Houwelingen, 1998 – Jaargang 1, Nr. 1

Die Bybel roep ons gereeld op om heilig te lewe. Dit klink baie indrukwekkend: heilig lewe. Wat is dit presies?

Ons kan vier onderdele noem:

  1. Die Here van harte liefhê
  2. Alles afkeer waar God nie is nie
  3. Ons in groot afhanklikheid aan God vir hom neerbuig
  4. Godvresend lewe

In die Ou Testament het die Here Sy volk al meerdere male opgeroep om in ooreenstemming met Homself te lewe. Byvoorbeeld in Lev. 20:26 : en julle moet vir My heilig wees, want Ek, die Here, is heilig en Ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Ook in die Nuwe Testament kom die oproep tot heiliging meerdere male na vore. ‘n Voorbeeld is Heb. 12:14 : jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Die Here roep ons op tot’n heilige lewe, terwyl Hy tog weet dat ons nie aan die eis kan voldoen nie. Is dit dan nie ‘n tevergeefse oproep nie?

Om weer by Lev.20 uit te kom, in vers 7 staan ook die oproep tot ‘n heilige lewe. Dit bly egter nie net by ‘n oproep nie, want direk daarna maak die Here ‘n belofte. Hy sê: Ek is die Here wat julle heilig. God sê dus heilig julle, en onthou dit is Ek wat julle heilig. Die Here doen dit deur sy Gees aan ons te gee. En Ek sal my Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen (Eseg. 36:27).

Dat die Here ons help met lewensheiliging, is nie vanselfsprekend nie. Dit sou glad nie snaaks gewees het, as die Here dit net by ‘n oproep sou hou nie. Ons God is egter so genadig, dat Hy ons, sondige mense, selfs wil help in die stryd teen die sonde. Dit is iets wat ons net in geloof kan verstaan. God eis dus gehoorsaamheid, ons het egter niks om Hom aan te bied nie, maar moet dit eers by God kry voor ons dit kan gee.

In Sondag 44 (HK) kom die gelowige met die vraag: Maar hoekom wil God hê dat sy gebooie nog aan ons voorgehou word, terwyl Hy weet dat ons dit nie kan volbring nie? Die antwoord hierop is onder andere sodat ons ons, sonder om op te hou, beywer en die Here vra vir die genade van die Heilige Gees, sodat ons steeds meer na die ewebeeld van God vernuwe word. Kan ons dus net met onsself glad nie die oproep tot heiliging nakom nie? Nee, ons kan nie. Maar wel deur te bid vir die Here dat Hy ons sal help. En soos die Here meerdere male belowe het, sal Hy ons ook help.

‘n Mens hoor nooit iemand sê: “Ag, lewensheiliging dit is iets sinneloos, dis glad nie nodig nie.” Daar word eerder gevra, maak lewensheiliging ‘n verskil in jou lewe? Is jy nou ‘n veranderde mens? Blyk dit aan jou lewe dat jy ‘n Christin is? Hierdie vrae is tereg. Dit mag gevra word. Paulus doen dit ook aan die Korintiërs. Hy wil weet of hulle nie eintlik nog maar steeds leef soos die ou, ongelowige mens nie (1 Kor. 3:3).

Sommige kerke lê egter so baie klem op lewensheiliging, dat hulle leer ‘n mens kan ‘n christelike volmaaktheid hier op aarde bereik. Alhoewel in 1 Joh. 3: 6 staan dat “Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie”, moet ons dit anders lees, want in die grondteks staan dit meer in die vorm van: kan nie meer bly sondig op ‘n manier asof dit gewoon is nie.

Dit is soos Rom. 7:19 sê “die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek”.  Verder is dit onmoontlik om ‘n volmaaktheid op aarde te bereik, want dit sou beteken dat iemand wat hierdie “volmaaktheid” bereik het, geen stryd meer hoef te voer om heilig te lewe nie. Daar sal dan groot twee-deling in die kerk ontstaan: een groep in ‘n groot stryd teen die sonde en die ander groep rus lekker uit en kyk hoogmoedig op die ander neer. Ons sien dit baie duidelik in die Rooms Katolieke kerk.

Ons moet onthou dat, al is ons nou ‘n nuwe mens, ons ook nog steeds ou mens bly. Daarom bly alle oproepe en vermanings om heilig te leef steeds geldig. Die stryd teen ons ou mens sal op hierdie aarde nooit klaar gestry wees nie. Gelukkig mag ons weet, dat God so genadig is, dat Hy ons in hierdie moeitevolle stryd ten volle sal bystaan.

En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen. (1 Thess. 5:23,24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *